Rijvereniging

Sint Jan Lierop 1931

Verenigingsinformatie

In de zomermaanden wordt er buiten geoefend op het clubterrein aan de Laan ten Boomen te Lierop.


In de wintermaanden wordt er geoefend bij manege Heijligers te Asten.

De lessen worden verzorgd door:

Dressuur Saskia Maertens

Dressuur Anouk Ivits

Springen Suzanne Martens-van de Wijnboom 

Wil je kennismaken of een keertje komen kijken, neem dan contact met ons op via: sintjanlierop@hotmail.com


Contributie

De clubcontributie voor actieve leden bedraagt: € 50,- per jaar 

De clubcontributie voor kabouter leden bedraagt: € 50, per jaar

De contributie voor het lidmaatschap voor/in het laatste kwartaal (ingangsdatum per of na 1 oktober) van een kalenderjaar bedraagt: € 30,- 


De clubcontributie voor rustende leden bedraagt: €10,- per jaar

 

Activiteiten

Er worden door het jaar heen verschillende leuke activiteiten georganiseerd.


Voor meer informatie kun je mailen naar: sintjanlierop@hotmail.com